iPhone - Информация за Clock (Часовник)

background image

Информация за Clock (Часовник)

Можете да използвате програмата Clock (Часовник), за да знаете колко е часът навсякъде по
света, да настроите аларма, да насрочите събитие или да пуснете таймер.

Добавя часовник.

Преглеждане на

часовници,

настройване

на аларма, насрочване

на събитие или

настройване на

таймер.

Изтрива часовници и променя реда им.