iPhone - Използване на хронометър

background image

Използване на хронометър

Определяне на продължителност на събитие: Докоснете Stopwatch (Хронометър) и след
това докоснете Start (Старт).
Хронометърът продължава да работи, дори ако преминете към някоя друга програма.

Настройване на таймер