iPhone - Прочитане и редактиране на бележки

background image

Прочитане и редактиране на бележки

Бележките са сортирани, като последната е най-отгоре. Ако използвате повече от едно
iOS устройство или компютър с вашата регистрация iCloud, представени са бележките от
всичките устройства. Ако споделяте бележки с програма на вашия компютър или с друга
активна регистрация като Yahoo или Gmail, тези бележки са сортирани по регистрация.
Прочитане на бележка: Докоснете бележката в списъка. За да прегледате следващата или
предишната бележка, докоснете или .

Промяна на шрифта

Отидете в Settings > Notes (Настройки > Бележки).

Преглед на бележките в
конкретна регистрация

Докоснете Accounts (Регистрации) и изберете регистрация.

Преглед на бележки във всички
регистрации

Докоснете Accounts (Регистрации) и изберете All Notes (Всички
бележки).

Редактиране на бележка

Докоснете някъде в бележката, за да се представи клавиатурата.

Изтриване на бележка

Докато преглеждате списъка с бележки, прокарайте пръст наляво или
надясно през бележката. Докато четете бележката, докоснете .