iPhone - Отпечатване или изпращане на бележки с електронна поща

background image

Отпечатване или изпращане на бележки с електронна поща

За да можете да изпратите бележка с електронна поща, iPhone трябва да е настроен за работа
с електронна поща. Вижте „Настройване на електронна поща и други регистрации” на стр. 17.
Отпечатване на бележка или изпращане с електронна поща: Докато четете бележка,
докоснете .

119

Глава 17

Notes (Бележки)