iPhone - Информация за Notes (Бележки)

background image

Информация за Notes (Бележки)

Напишете бележка на iPhone и с помощта на iCloud тя е достъпна за всички други ваши
iOS устройства и Mac компютри. Също така можете да четете и създавате бележки в други
регистрации като Gmail или Yahoo.

Докоснете бележка, за

да я редактирате.

Изтрийте бележка.

Изпратете с имейл или

отпечатайте бележка.

Добавете нова

бележка.

Прегледайте списъка с бележки.

Прегледайте предишна или следваща бележка.