iPhone - Търсене на местоположение

background image

Търсене на местоположение: Докоснете полето за търсене, за да се отвори клавиатурата.
Въведете адрес или друга информация, след което докоснете Search (Търси).
Можете да търсите информация, като например:

Пресечка („8th and market“)

Â

Област („greenwich village“)

Â

Забележителност („guggenheim“)

Â

Пощенски код

Â

Дейност („movies“, „restaurants san francisco ca“, „apple inc new york“)

Â

Също така можете да докоснете

, за да потърсите местоположението на контакт.

113

background image

Показване на името и описанието
на местоположение

Докоснете маркера топлийка.

Преглед на списък с фирми,
открити при търсене

Докоснете и след това докоснете List (Списък).
Докоснете фирма, за да видите къде се намира.

Откриване на текущо
местоположение

Докоснете .
Текущото местоположение е показано със син маркер. Ако
местоположението не може да се определи точно, се появява син кръг
около маркера. Колкото е по-малък кръгът, толкова е по-прецизно
местоположението.

Показване накъде сте се
обърнали

Докоснете отново .
Иконката се променя на и картата се завърта, за да покаже посоката.

Маркиране на местоположение

Докоснете и задръжте картата, докато не се появи маркерът топлийка.

Важно:

Картите, указанията и програмите, базирани на местоположение, зависят от услуги

за данни. Това информационно обслужване е обект на промяна и може да не бъде достъпно
във всички области, което може да доведе до липса на достъп, до неточности или непълноти
в карти, посоки, указания или информация за местоположение. Сравнете осигурената от
iPhone информация с околната обстановка, следете знаците, за да преодолеете възможни
неточности.

Ако услугите за местоположение са изключени, когато отворите програмата Maps (Карти),
може да се появи напомняне да ги активирате. Можете да ползвате програмата Maps (Карти)
и без да имате услуги за местоположение. Вижте „Услуги за местоположение” на стр. 182.

Получаване на указания