iPhone - Представяне на карта

background image

Представяне на карта

Използване на сателитен или хибриден режим: Докоснете и след това изберете режима,
който желаете.
Показване на изображение на даденото местоположение в режим Google Street View
(Представяне на улица):
Докоснете . Плъзнете с пръст вляво или вдясно, за да разгледате
панорама на 360° (вмъкнатият прозорец на екрана показва текущото място). Докоснете
стрелката, за да се придвижите надолу по улицата. За да се върнете към преглед на карта,
докоснете картата в долния десен ъгъл на екрана.

Докоснете, за да се върнете към

прегледа на картата.

Забележка: Функцията Street View (Представяне на улица) не е достъпна навсякъде.

116

Глава 15

Maps (Карти)