iPhone - Получаване и изпращане на информация за местоположение

background image

Получаване и изпращане на информация за местоположение

Представя

указания.

Посетете

web

страница.

Докоснете , за

да се покаже

информация за

контакт.

Направете

повикване.

Получаване или изпращане на информация за местоположение: Докоснете маркера
топлийка и след това докоснете .

Добавяне на фирма към списъка
с контакти:

Докоснете Add to Contacts (Добави към контакти).

Изпращане на местоположение
в Twitter, в текстово съобщение
или в имейл

Докоснете Share Location (Сподели местоположение).
Забележка: За да публикувате в Twitter, трябва да сте влезнали във
вашата регистрация в Twitter. Отидете в Settings > Twitter (Настройки >
Twitter).