iPhone - Глава 15:  Maps (Карти)

background image

Maps (Карти)

15

Търсене на местоположение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Важна информация за безопасно шофиране и навигация прочетете в

Ръководство за продукта на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Показва местоположението на фирма

или човек от списъка с контакти.

Определете

параметрите, като

представяне на трафик

информация или

сателитен преглед.

Повече информация

Докоснете двукратно,

за да увеличите мащаба;

докоснете с два пръста,

за да намалите мащаба.

Или докоснете с два

пръста и ги раздалечете

или съберете, за да

увеличите или намалите.

Текущо

местоположение

Въведете

какво

търсите.

Показва

текущото ви

местоположение.

Представя указания

за маршрут с кола,

транспорт или пеша.