iPhone - Разглеждане на борсова информация

background image

Разглеждане на борсова информация

Програмата Stocks (Акции) дава възможност да видите актуалните котировки за избрани от
вас акции, фондове и индекси.

Възможно е котировките да се забавят до 20 минути или повече в зависимост от услугата,
която ги оповестява.
Добавяне на акции, фондове или индекси към списъка с борсова информация: Докоснете

и след това докоснете . Въведете символ, име на компания, име на фонд или индекс и

след това докоснете Search (Търси).
Проследяване промяна в стойността на акции, фондове или индекси във времето:
Изберете акция, фонд или индекс в списъка, след това докоснете 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y или 2y
(1 ден, 1 седмица, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца, 1 година или 2 години).
Когато преглеждате диаграмата в хоризонтална ориентация, можете да докоснете
диаграмата, за да се представи стойността за определена точка във времето.

Използвайте два пръста, за да видите промяната в стойността през определен период от
време.

Също така можете да прегледате лентата за борсова информация в Notification Center
(Център с известия). Вижте „Известия” на стр. 33.

111

background image

Изтриване на акция

Докоснете и докоснете

до акция, след което докоснете Delete

(Изтрий).

Промяна на реда в списъка

Докоснете . След това изтеглете до дадена акция или индекс към
ново място в списъка.

Избиране дали да се представя
промяната на процента,
на цената или пазарната
капитализация

Докоснете някоя от стойностите в дясната страна на екрана. Докоснете
отново, за да промените вида преглед

Поддържане на актуална версия
на списъците с акции на вашите
iOS устройства и компютри с
помощта на iCloud

Отидете в Settings > iCloud > Document & Data (Настройки > iCloud
> Документи и данни) и след това включете Документи и данни (по
подразбиране са включени). Вижте „iCloud” на стр. 18.