iPhone - Получаване на допълнителна информация

background image

Получаване на допълнителна информация

Представяне на обобщение, диаграма или новини за акции, фондове или индекси:
Изберете акция, фонд или индекс в списъка, след това прокарайте пръст през страниците
отдолу, за да прегледате обобщение, диаграма или новини.
На страницата с новините можете да прелиствате нагоре или надолу, за да четете заглавията
или да докоснете заглавие, за да прегледате статията в Safari.
Представяне на допълнителна информация за акции от Yahoo.com: Изберете акция, фонд
или индекс в списъка и след това докоснете

.

112

Глава 14

Stocks (Акции)