iPhone - Получаване на информация за видео клип

background image

Получаване на информация за видео клип

Преглеждане на описание и коментари: Докоснете до видео клип в списъка и след това
докоснете отново , за да се появи най-отгоре на екрана.