iPhone - Информация за YouTube

background image

Информация за YouTube

С помощта на YouTube можете да гледате кратки видео клипове, качени на сайта от хора
по целия свят. Някои услуги в YouTube изискват регистрация в YouTube. За да настроите
регистрация, отидете на адрес www.youtube.com.

Забележка: YouTube може да не е достъпен навсякъде и на всички езици.