iPhone - Изпращане на видео клип, коментар и рейтинг

background image

Изпращане на видео клип, коментар и рейтинг

Представяне на бутоните за изпращане, коментиране и рейтинг: Докоснете до видео.

Изпращане по имейл на връзка
към видео клип

Докоснете

до видео клип и докоснете Share Video (Изпращане на

видео). Ако гледате видео клип, просто докоснете

.

Изпращане на рейтинг или
коментар за видео клип

В екрана More Info (Допълнителна информация) докоснете Rate,
Comment, or Flag (Рейтинг, коментар или флаг) и след това изберете Rate
or Comment (Рейтинг или коментар).

Изпращане на видео в YouTube

Отворете програмата Photos (Снимки), изберете видео и след това
докоснете

.