iPhone - Запазване на видео клипове, които харесвате

background image

Запазване на видео клипове, които харесвате

Добавяне на видео в списък с предпочитани или в друг списък: Докоснете до видео, за
да видите бутоните за добавяне на видео в списък.

109

Глава 13

YouTube

background image

Добавяне на видео към Favorites
(Предпочитани)

Докоснете Add to Favorites (Добави към предпочитани). Ако гледате
видео, докоснете

.

Добавяне на видео клип към
списък

В екрана с информация за видео клип докоснете Add to Playlist (Добави
в списък), след това докоснете съществуващ списък или докоснете , за
да създадете нов списък.

Изтриване на любим клип

Докоснете Favorites (Предпочитани), докоснете Edit (Редактирай) и след
това докоснете

до видео клипа.

Изтриване на видео клип от
списък

Докоснете Playlists (Списъци), докоснете списък, докоснете Edit
(Редактирай) и след това докоснете

.

Изтриване на списък

Докоснете Playlists (Списъци), докоснете Edit (Редактирай) и след това
докоснете

.

Абониране за регистрация

Докоснете

до текущия видео клип (над списъка Related Videos

(Свързани видео клипове)). След това докоснете More Videos (Още
видео клипове), превъртете до края на списъка и докоснете Subscribe to
регистрация (Абониране за регистрация).

Спиране на абонамент за
регистрация

Докоснете Subscriptions (Абонаменти) (докоснете първо More (Още), ако
не ги виждате), докоснете регистрация в списъка и след това докоснете
Unsubscribe (Спиране на абонамент).