iPhone - Възпроизвеждане на видео клип

background image

Възпроизвеждане на видео клип

Преглед на видео клип: Докоснете видео клип, докато браузвате. Възпроизвеждането
започва, когато достатъчна част от видеото се е изтеглила на iPhone. Оцветената част от
навигационната скала показва процеса на изтегляне.

Докоснете

видеото, за

да се покажат

или скрият

бутоните за

управление.

Гледайте на

телевизора

с помощта

на Apple TV.

Изтеглете, за да

преминете напред

или назад.

Състояние на

изтегляне

Добавете видеото към

Предпочитани в YouTube.

Изтеглете,
за да промените
звука.

Спиране на пауза или
възобновяване на
възпроизвеждане

Докоснете или . Освен това можете да докоснете средния бутон на
слушалките на iPhone.

Започване на
възпроизвеждането отначало

Докоснете , докато видеото се възпроизвежда. Ако сте гледали
по-малко от 5 секунди от видео клипа, ще преминете направо към
предишния в списъка.

Превъртане назад или напред

Докоснете и задръжте или .

Преминаване към произволно
място

Изтеглете плъзгача върху навигационната скала.

Преминаване към следващия или
предишния видео клип в списъка

Докоснете , за да преминете към следващия видео клип. Докоснете
двукратно , за да преминете към предишния. Ако сте гледали по-
малко от 5 секунди от видеото, докоснете само веднъж.

Превключване между запълване
на екрана и вместване в екрана

Докоснете двукратно видео клипа. Също така можете да докоснете

,

за да запълни видеото екрана или да докоснете

, за да се вмести в

екрана.

Гледане на видео от YouTube на
телевизор

Свържете iPhone с вашия телевизионен или видео приемник, като
използвате AirPlay или кабел. Вижте „Гледане на видео на телевизор” на
стр. 144.

Спиране на видео клип

Докоснете Done (Готово).