iPhone - HDR снимки

background image

HDR снимки

HDR (iPhone 4 или следващ) съчетава най-добрите части от три отделни експонации в
една HDR снимка. За да се постигнат най-добри резултати, iPhone и обектът трябва да са
неподвижни.
Активиране на функцията HDR: Докоснете Option (Опции) и след това настройте функцията
HDR. Когато HDR е включен, светкавицата е изключена.

104

Глава 12

Camera (Камера)

background image

За да запазите и нормалната, и HDR версиите, отидете в Settings > Photos (Настройки >
Снимки). Когато запазвате и двете версии,

се появява в горния ляв ъгъл на HDR

снимката (когато преглеждате албума на камерата с показани бутони за управление).