iPhone - Снимане и записване на видео

background image

Снимане и записване на видео

Можете бързо да включите камерата, когато iPhone е заключен, като щракнете бутон Начало

или бутона за включване/изключване, след което изтеглите нагоре .

Снимане: Проверете дали превключвателят Снимка/Видео е в положение , след което
насочете iPhone и докоснете

. Също така можете да направите снимка, като натиснете

бутона за увеличаване на звука.
Снимане на видео: Поставете превключвателя Снимка/Видео в положение , след което
докоснете

, за да започнете или спрете записването или натиснете бутона за увеличаване

на звука.

iPhone възпроизвежда сигнал, когато направите снимка или започнете да снимате видео.
Можете да управлявате силата на звука с бутоните за звука или с превключвателя със/без
звук.

Забележка: В някои области звуковият ефект се възпроизвежда и когато звукът е изключен от
превключвателя със/без звук.

Там, където камерата фокусира и настройва експонирането, се появява за кратко
правоъгълник. Когато снимате хора, iPhone 4S използва разпознаването на лица, за да
фокусира автоматично на най-познатото лице и може да балансира експозицията максимално
на 10 лица. За всяко разпознато лице се появява правоъгълник.

Увеличаване или намаляване

Поставете два пръста на екрана и след това ги съберете или
раздалечете (камера на заден панел, само в режим снимка).

Активиране представянето на
мрежа

Докоснете Options (Опции).

Настройване на фокусирането и
експонирането

Докоснете човек или елемент на екрана. (Разпознаването на лица е
временно изключено.)

Заключване на фокусирането и
експонирането

Докоснете и задръжте екрана, докато правоъгълникът не започне
да пулсира. AE/AF Lock се появява на екрана, а фокусирането и
експонирането остават фиксирани, докато отново не докоснете екрана.

Снимане на екрана

Натиснете и отпуснете едновременно бутона за включване/изключване
и бутон Начало . Снимката на екрана се записва в албума на камерата.