iPhone - Редактиране на снимки

background image

Редактиране на снимки

Можете да завъртите, подобрите, да премахнете червени очи и да отрежете снимка. При
подобряването на снимката се подобрява осветеността, наситеността на цвета и други
качества.

Завърта

Автоматично подобряване

Премахва червени очи

Изрязва

Редактиране на снимка: Докато преглеждате снимка на цял екран, докоснете Edit
(Редактирай), след което изберете инструмент.

105

Глава 12

Camera (Камера)

background image

С инструмента за червени очи докоснете всяко око на снимката, за да го коригирате.
За да отрежете, изтеглете краищата на мрежата, след това изтеглете снимката, за да я
позиционирате и докоснете Crop (Отрежи). Също така можете да докоснете Constrain
(Ограничи) докато изрязвате, за да настроите специфично съотношение между височината и
ширината.

Редактиране на видео