iPhone - Редактиране на видео

background image

Можете да изтриете кадри в началото и в края на видеото, което сте записали или на което и
да било друго видео в албума на камерата. Можете да замените оригиналния видео клип или
да запишете редактирания клип като нов.
Редактиране на видео: Когато гледате записаното видео, докоснете екрана, за да се
представят бутоните за управление. Изтеглете някой от краищата на лентата с кадрите в
горната част на екрана и след това докоснете Trim (Изрежи).

Важно:

Ако изберете Trim Original (Изрежи оригинала), изрязаните кадри ще се изтрият

окончателно от оригиналното видео. Ако изберете Save as New Clip (Запиши като нов клип),
новият редактиран видео клип ще се запази в албума на камерата и оригиналният видео клип
ще остане непроменен.

Прехвърляне на снимки и видео към компютъра