iPhone - Прехвърляне на снимки и видео към компютъра

background image

Можете да прехвърлите снимките и видео клиповете, които сте направили с камерата, към
програма на компютъра като iPhoto на компютър Mac.
Прехвърляне на снимки и видео към компютъра: Свържете iPhone към компютър с
помощта на кабел Dock Connector към USB.

Â

Mac: Изберете снимките и видео клиповете, които искате и след това щракнете бутон
Import (Импортирай) или Download (Изтегли) в програмата iPhoto или друга фото-
програма на вашия компютър, която се поддържа.

Â

PC: Следвайте инструкциите, които сте получили с фото-програмата.

Ако изтриете снимките и видеото от iPhone, когато ги прехвърлите на компютъра, те се
изтриват от албума на камерата. Можете да използвате панела Photos (Снимки) в iTunes, за
да синхронизирате снимките и видео клиповете с програмата Photos (Снимки) на iPhone
(видео клиповете могат да се синхронизират само с Mac компютър). Вижте „Синхронизиране с
iTunes” на стр. 19.