iPhone - Преглеждане, изпращане и отпечатване

background image

Преглеждане, изпращане и отпечатване

Направените с камерата снимки и видео се записват в албума на камерата.
Преглеждане на албума на камерата: Плъзнете пръст наляво или надясно или докоснете
умаленото изображение в долния ляв ъгъл на екрана. Също така можете да преглеждате
албума на камерата в програмата Photos.
За да направите още снимки или да запишете видео, докоснете .

Ако функцията за поток снимки на iCloud е включена в Settings > iCloud (Настройки > iCloud),
новите снимки се появяват в албума Photo Stream и се изпращат до всички други ваши iOS
устройства и компютри. Вижте „iCloud” на стр. 18.

За да получите повече информация за преглеждане и изпращане на снимки и видео,
вижте: „Обменяне на снимки и видео” на стр. 101 и„Прехвърляне на снимки и видео към
компютъра” на стр. 106.

Показване или скриване на
бутоните за управление, докато
гледате снимка или видео на цял
екран

Докоснете екрана.

Изпращане на снимка или видео
в имейл или в съобщение

Докоснете

.

Изпращане на снимка в Twitter

Прегледайте снимката на цял екран, докоснете

, след което докоснете

Tweet. Трябва да сте влезнали във вашата регистрация в Twitter. Отидете
в Settings > Twitter (Настройки > Twitter).
За да включите вашето местоположение, докоснете Add Location
(Добави местоположение).

Отпечатване на снимка

Докоснете

. Вижте „Отпечатване” на стр. 30.

Изтриване на снимка или видео

Докоснете .