iPhone - Поток снимки

background image

Поток снимки

Поток снимки - функция на iCloud, която изпраща автоматично копия на снимките, които сте
направили с iPhone на други ваши устройства, настроени с iCloud, които са с активирана
функция Поток снимки. Снимките, качени на iCloud от други ваши устройства и компютри се
появяват в албума Photo Stream (Поток снимки) на iPhone. Вижте „iCloud” на стр. 18.
Активиране на функцията поток снимки: Отидете в Settings > iCloud > Photo Stream
(Настройки > iCloud > Поток снимки).

106

Глава 12

Camera (Камера)

background image

Новите снимки, които правите, се изпращат на вашия Поток снимки, когато излезете от
програмата Camera (Камера) и iPhone се свърже в интернет чрез Wi-Fi. Всички други снимки
от албума на камерата - включително снимки, изтеглени от имейл или текстови съобщения,
изображения, запазени от уеб страници и снимки на екрана - също се изпращат на вашия
Поток снимки и до всички други ваши устройства. С функцията за поток снимки може да
се изпращат до 1000 от наскоро направените снимки към всички ваши iOS устройства.
Компютрите могат да съхраняват постоянно снимките от Поток снимки.

Запазване на снимки на iPhone от
Поток снимки

В албума Поток снимки докоснете

, изберете снимките, които искате

да запазите, след което докоснете Save (Запиши).

Изтриване на снимка от iCloud

В албума Поток снимки изберете снимка, след което докоснете .

Изтриване на няколко снимки от
iCloud

В албума Поток снимки докоснете

, изберете снимките, които искате

да изтриете, след което докоснете Delete (Изтрий).

Забележка: За да изтривате снимки от Поток снимки, трябва да имате iOS 5.1 или следваща
версия на iPhone и на всички други iOS устройства. Вижте support.apple.com/kb/HT4486.

Въпреки че изтритите снимки са премахнати от Поток снимки на вашите устройства,
оригиналите им остават в албума на камерата на устройството, на което са направени или
изтеглени.

107

Глава 12

Camera (Камера)

background image

YouTube

13