iPhone - Информация за Camera (Камера)

background image

Информация за Camera (Камера)

Вградените камери ви дават възможност да правите снимки и да записвате видео. iPhone 4
и iPhone 4S имат камера на предния панел, с която можете да провеждате видео разговори
FaceTime и да се снимате (в допълнение на основната камера на задния панел), както и LED
светкавица.

Докоснете

човек или

обект, за да

настроите

фокуса и

експониран-

ето.

Превключва

между

камерите.

Прави

снимка.

Превключвател между

режим Снимка/Видео

Представя снимките и видео клиповете,

които сте направили.

Определя режима на LED светкавица.

Включва мрежа или HDR.

Ако услугите за местоположение са активни, снимките и видео клиповете съдържат данни за
местоположението, които могат да се използват от някои програми и web сайтове за обмен
на снимки. Вижте „Услуги за местоположение “ на стр. 182.

Забележка: Ако услугите за местоположение са изключени, когато отворите програмата
Camera (Камера), може да се появи напомняне да ги активирате. Можете да използвате
програмата Camera (Камера) и без да са активни услугите за местоположение.

103