iPhone - Преглеждане на слайдшоу

background image

Преглеждане на слайдшоу: Докоснете албум, за да го отворите, след това докоснете снимка
и докоснете . Изберете опции за слайдшоуто и след това докоснете Start Slideshow (Започни
слайдшоу).

Стриймване на слайдшоу към
HDTV

Вижте „AirPlay” на стр. 37.

Спиране на слайдшоу

Докоснете екрана.

Настройване на допълнителни
опции

Отидете в Settings > Photos (Настройки > Снимки).