iPhone - Подреждане на снимки и видео

background image

Подреждане на снимки и видео

Можете да създавате, да преименувате и да изтривате албуми на iPhone, за да подреждате
по-лесно вашите снимки и видео.
Създаване на албум: Докато преглеждате албуми, докоснете Edit (Редактирай) и след това
докоснете Add (Добави). Изберете снимки, които да добавите към нов албум и след това
докоснете Done (Готово).

Забележка: Албумите, създадени на iPhone, се синхронизират обратно с компютъра.

Преименуване на албум

Докоснете Edit (Редактирай) и след това изберете албум.

Подреждане на албуми

Докоснете Edit (Редактирай) и след това изтеглете нагоре или надолу.

Изтриване на албум

Докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете

.