iPhone - Обменяне на снимки и видео

background image

Обменяне на снимки и видео

Изпращане на снимка или видео в имейл, в текстово съобщение (MMS или iMessage)
или в публикация в Twitter:
Изберете снимка или видео, след което докоснете . Ако не
виждате , докоснете екрана, за да се появят бутоните за управление.

101

Глава 11

Photos (Снимки)

background image

Забележка: За да публикувате в Twitter, трябва да сте влезнали във вашата регистрация в
Twitter. Отидете в Settings > Twitter (Настройки > Twitter).

Размерът на прикачените файлове е определен от мобилния оператор. iPhone може да
компресира прикачените снимка и видео, ако е необходимо.

Изпращане на няколко снимки
или видео

Докато преглеждате умалени изображения, докоснете

, изберете

снимки или видео и след това докоснете Share (Изпрати).

Копиране на снимка или видео

Докоснете и задръжте снимка или видео и след това докоснете Copy
(Копирай).

Копиране на няколко снимки или
видео

Докоснете

в горния десен ъгъл на екрана. Изберете снимки и видео,

след което докоснете Copy (Копирай).

Поставяне на снимка или видео
в имейл или текстово съобщение
(MMS или iMessage).

Докоснете и задръжте, където искате да вмъкнете снимката или видеото
и след това докоснете Paste (Постави).

Запазване на снимка или видео
от имейл:

Докоснете, за да изтеглите елемента, ако все още не е изтеглен.
Докоснете снимката или докоснете и задръжте видеото, след което
докоснете Save (Запиши).

Запазване на снимка или видео
от текстово съобщение:

Докоснете изображението в диалога, докоснете

, след което

докоснете Save (Запиши).

Запазване на снимка от web
страница

Докоснете и задръжте снимката и след това докоснете Save Image
(Запиши изображение).

Качване на видео в YouTube

Докато преглеждате видео, докоснете бутона за действие

и след

това докоснете Send to YouTube (Изпрати в YouTube).

Снимките и видеото, които получавате или които сте запазили от web страница, се запазват в
албума на камерата.