iPhone - Импортиране на събития в календари от Mail

background image

Импортиране на събития в календари от Mail

Можете да добавите събития към календар, като импортирате файл на календар от
съобщение на електронна поща. Може да се импортира всеки стандартен файл на календар
.ics.
Импортиране на събития от файл на календар: Отворете съобщението в Mail и докоснете
файла на календара.