iPhone - Добавяне на събития

background image

Добавяне на събития

Събитията могат да се създават и редактират директно в календара на iPhone.
Добавяне на събитие: Докоснете и въведете информация за събитието, след това
докоснете Done (Готово).

Също така можете да докоснете и задържите празно поле в календар, за да създадете ново
събитие. Изтеглете маркерите, за да промените продължителността на събитието.

Настройване на предупреждение Докоснете Alert (Предупреждение) и след това можете да настроите

предупреждение, което да се активира от пет минути до два дни преди
събитието.

Настройване на предупреждение
по подразбиране за събития

Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars > Default Alert Times
(Настройки > Mail, контакти, календари > Предупреждения по
подразбиране)

Обновяване на събитие

Докоснете Edit (Редактирай) и променете информацията за събитието.
За да коригирате бързо часа и продължителността на събитие,
докоснете и задръжте събитие, за да го изберете, след което го
изтеглете до нов час или използвайте маркерите отстрани, за да
промените продължителността му.

Изтриване на събитие

Докоснете събитието, след това Edit (Редактирай), придвижете се надолу
и докоснете Delete Event (Изтрий събитие).

Изпращане на покана за събитие Докоснете Invitees (Поканени), за да изберете хора от контактите.

Необходимо е наличието на регистрация iCloud, Microsoft Exchange или
CalDAV.

Отговаряне на покана