iPhone - Преглед на iPhone

background image

Преглед на iPhone

Жак за 

слушалки

Приемник

Превключвател

със/без звук

Горен

микрофон

Бутони за

силата на

звука

Екран Ретина

на Apple

Говорител

Бутон Начало

Камера на

преден панел

Камера на

заден панел
LED

светкавица

Поставка за 

SIM карта

Порт за

съединител

Dock

Бутон за

включване/

изключване

Долен

микрофон

Иконки на

програми

Лента за 

състоянието

iPhone

Възможностите на вашия iPhone и вида на Начален екран може да са различни в зависимост
от използвания модел iPhone и начина, по който сте персонализирали Началния екран.