iPhone - Иконки за състоянието

background image

Иконки за състоянието

В лента в горната част на екрана се представят иконките, които дават информация за
състоянието на iPhone:

12

Глава 1

Кратко запознанство с iPhone

background image

Иконка, показваща състояние

Какво означава

Сила на получения сигнал*

Показва дали има достъп до мобилната мрежа и дали
може да се получават и да се извършват повиквания.
Колкото повече лентички има, толкова по-силен е
сигналът. Ако няма сигнал, иконката се заменя с текста
„No service“.

Режим Полет

Показва, че е включен режим Полет - не можете да
използвате телефона, нямате достъп до интернет, не
можете да се свързвате с други Bluetooth® устройства.
Достъпни са само функциите, които не са свързани с
безжични мрежи. Вижте „Режим Полет” на стр. 180.

UMTS

Показва, че мобилната мрежа поддържа 4G UMTS (GSM)
и iPhone може да се свързва в интернет през тази
мрежа. (Само за iPhone 4S. Не е достъпно във всички
области.) Вижте „Мрежа” на стр. 186.

UMTS/EV-DO

Показва, че мобилната мрежа поддържа 3G UMTS
(GSM) или EV-DO (CDMA) и iPhone може да се свързва в
интернет чрез тази мрежа. Вижте „Мрежа” на стр. 186.

EDGE

Показва, че мобилната мрежа поддържа EDGE (GSM) и
iPhone може да се свързва в интернет през тази мрежа.
Вижте „Мрежа” на стр. 186.

GPRS/1xRTT

Показва, че мобилната мрежа поддържа GPRS (GSM)
или 1xRTT (CDMA) и iPhone може да се свързва в
интернет чрез тази мрежа. Вижте „Мрежа” на стр. 186.

Wi-Fi*

Показва, че iPhone е свързан в интернет през Wi-Fi.
Колкото повече лентички има, толкова по-добра е
връзката. Вижте „Wi-Fi” на стр. 180.

Персонален Hotspot

Показва, че iPhone е свързан с друг iPhone, който
осигурява персонален Hotspot. Вижте „Персонален
Hotspot” на стр. 183.

Синхронизиране

Показва, че iPhone се синхронизира с iTunes.

Мрежова активност

Показва мрежовата активност. Програми на други
фирми може да използват иконката, за да показват, че
има активен процес.

Прехвърляне на повиквания

Показва, че на iPhone е настроено прехвърляне на
повикванията. Вижте „Прехвърляне на повиквания” на
стр. 70.

VPN

Показва, че сте свързани към мрежа с помощта на VPN.
Вижте „Мрежа” на стр. 186.

Заключване

Показва, че iPhone е заключен. Вижте „Бутон за
включване/изключване” на стр. 10.

TTY

Показва, че iPhone може да работи с TTY машина. Вижте
„Поддръжка на TTY” на стр. 178.

13

Глава 1

Кратко запознанство с iPhone

background image

Иконка, показваща състояние

Какво означава

Възпроизвеждане

Показва, че в момента се възпроизвежда песен, аудио
книга или подкаст. Вижте „Изпълняване на песни и
друго аудио” на стр. 85.

Заключване във вертикална
ориентация

Показва, че екранът на iPhone е заключен във
вертикална ориентация. Вижте „Преглед във вертикална
или хоризонтална ориентация” на стр. 23.

Аларма

Показва, че има настроена аларма. Вижте „Настройване
на аларми” на стр. 121.

Услуги за местоположение

Показва, че елемент използва услугите за
местоположение. Вижте „Услуги за местоположение” на
стр. 182.

Bluetooth*

Синя или бяла иконка: Bluetooth е активен и е свързан
с устройство.
Сива иконка: Bluetooth е активен и е свързан в двойка
с устройство, но устройството е извън обхват или е
изключено.
Няма иконка: Bluetooth е изключен и устройството не е
свързано в двойка.
Вижте „Bluetooth устройства” на стр. 37.

Bluetooth батерия

Показва нивото на батерията на поддържани свързани
Bluetooth устройства.

Батерия

Показва нивото на батерията или че устройството е в
процес на зареждане. Вижте „Батерия” на стр. 38.

* Ползването на някои аксесоари с iPhone може да повлияе на безжичната връзка.

14

Глава 1

Кратко запознанство с iPhone