iPhone - Бутони

background image

Бутони

Бутон за включване/изключване

Когато не използвате iPhone, можете да го заключите, за да изгасне дисплеят и да спестите
батерия.
Заключване на iPhone: Натиснете бутона за включване/изключване.

Когато iPhone е заключен, нищо не се случва, ако докоснете екрана. iPhone все още може да
приема повиквания, да получава съобщения и други обновявания. Също така можете:

Да слушате музика

Â

Да променяте силата на звука, като използвате бутоните отстрани на iPhone (или на

Â

слушалките на iPhone), докато осъществявате разговор или слушате музика
Да използвате средния бутон на слушалките на iPhone, за да отговорите или откажете

Â

повикване или да управлявате възпроизвеждането на звук (вижте „Изпълняване на песни и
друго аудио” на стр. 85)

Бутон за

включване/изключване

Отключване на iPhone

Натиснете бутон Начало или бутона за включване/изключване, след
което изтеглете плъзгача.

Отваряне на Camera (Камера),
когато iPhone е заключен

Натиснете бутон Начало или бутона за включване/изключване, след
което изтеглете нагоре .

Достъп до бутоните за
управление на звука, когато
iPhone е заключен.

Щракнете два пъти бутон Начало .

Изключване на iPhone

Натиснете и задръжте няколко секунди бутона за включване/
изключване, докато се появи червен плъзгач. След това го изтеглете.

Включване на iPhone

Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, докато се появи
логото на Apple.

10

Глава 1

Кратко запознанство с iPhone

background image

По подразбиране iPhone се заключва автоматично, ако не докосвате екрана за една минута.
За да изключите автоматичното заключване или да промените периода, след който iPhone да
се заключи, вижте „Автоматично заключване” на стр. 188. Информация, как да настроите iPhone
да изисква парола за отключване, вижте в „Заключване с парола” на стр. 188.

Бутон Начало

Във всеки един момент натискането на бутон Начало представя Начален екран. Също така
представя други удобни бързи клавиши.
Връщане към Начален екран: Натиснете бутон Начало .

В Начален екран само с едно докосване стартирате програма. Вижте „Отваряне и
превключване на програми” на стр. 21.

Представяне на лентата с
наскоро използваните програми

При отключен iPhone щракнете двукратно бутон Начало .

Представяне на бутоните за
аудио управление

Когато iPhone е заключен: Щракнете два пъти бутон Начало . Вижте
„Изпълняване на песни и друго аудио” на стр. 85.
Когато използвате друга програма: Щракнете двукратно бутон Начало

, след което прокарайте пръст по лентата с програми отляво надясно.

Стартиране на Siri (iPhone 4S) или
Voice Control

Натиснете и задръжте бутон Начало . Вижте глава 4, „Siri,” на стр. 43 и
„Управление с глас” на стр. 32.

Бутони за сила на звука

Когато разговаряте по телефона или слушате песни, гледате филми или други материали,
можете да настройвате силата на звука с помощта на бутоните, които се намират отстрани на
iPhone. В останалото време с тези бутони можете да настроите силата на тоновете за звънене,
предупрежденията, както и други звукови ефекти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Важна информация за избягване загубата на слух прочетете в

Ръководство за продукта на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

По-силно

По-тихо

За да определите максимална стойност на силата на звука за музика и видео, отидете в
Settings > Music (Настройки > Музика).

Също така можете да използвате бутона за увеличаване силата на звука, за да направите
снимка или да запишете видео. Вижте „Снимане и записване на видео” на стр. 104.

11

Глава 1

Кратко запознанство с iPhone

background image

Превключвател със/без звук

Използвайте превключвателя със/без звук, за да превключвате между режим на iPhone със
звук или без звук .

Със звук

Без звук

Когато е в режим със звук, iPhone възпроизвежда всички звукови сигнали. Когато е в
безшумен режим, iPhone не звъни и не възпроизвежда предупредителни сигнали и други
звукови ефекти.

Важно:

Настроените аларми, звукът от аудио програмите като Music (Музика) и звукът на

много игри се възпроизвежда през вградените говорители дори когато iPhone е в безшумен
режим.

Информация, как да промените параметрите за звука и вибриране, вижте в „Звук и
превключвател със/без звук” на стр. 184.