iPhone - Аксесоари

background image

Аксесоари

Следните аксесоари се доставят заедно с iPhone:

Кабел Dock Connector към USB

Слушалки на Apple

с дистанционно

и микрофон

Приспособление за

изваждане на SIM карта

USB захранващ адаптер

9

background image

Елемент

Предназначение

Слушалки с дистанционно и
микрофон на Apple

Да слушате музика и видео, както и да провеждате телефонни
разговори. Вижте „Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple” на
стр. 36.

Кабел Dock Connector към USB

С помощта на този кабел iPhone може да се свързва към компютър
за синхронизиране и зареждане. Кабелът може да се използва с
допълнителна поставка или да се свърже директно към iPhone.

USB захранващ адаптер

Ако захранващият адаптер се свърже към iPhone с помощта на
включения в пакета кабел и след това се включи в стандартен
електрически контакт, iPhone се зарежда.

Приспособление за изваждане
на SIM карта (не е достъпно във
всички области)

Служи за изваждане на поставката за SIM картата.